Ochranný prostředek pro elektrozařízení Nanoprotech Electric

Nové

Ochranný přípravek pro elektrozařízení vyvinutý s využitím nanotechnologií. Chrání součástky před vlhkostí.

Základní vlastnosti:

 • objem: 150 ml.
 • čistí kontakty elektrozařízení.
 • vytváří izolační vrstvu.
 • odolá teplotám od -80 °C do +160 °C.
 • chrání po dobu až 365 dní.
 • prodlouží životnost zařízení.
 • český výrobek.

Více informací

 Nanoprotech

Dostupnost: 2 ks skladem

Konečná cena:

339,00 Kč (cena s DPH)

Máte strach o Vaše elektrozařízení, aby se vlhkostí nepoškodilo? Poté si zakupte prostředek Nanoprotech Electric!

Sprej obsahuje nanočástice, které se po aplikaci zachytí na kovovém povrchu a vytvoří na něm neproniknutelnou izolační bariéru. Ta vytěsní vlhkost a zabrání tak oxidaci. Navíc zaizoluje vodiče a tím zamezí probíjení elektrického proudu do okolního vlhkého prostředí, čímž zabrání zkratu. Nanočástice dokáží proniknout již existující vrstvou koroze, zachytí se přímo na kovový povrch a tím usnadní její odstranění. Je vhodný pro všechny kovové povrchy a pro nízko i vysoko napěťové kontakty.

Příklady použití:

 • ochrana RC modelů (řídící jednotky, regulátory, serva, konektory) před vlhkostí.
 • ochrana venkovních a vnitřních zařízení (světla, zásuvky, senzory, čidla,...) ve vlhkých prostorách.

Návod k použití

Aplikaci spreje provádějte v dobře větraných prostorech a nejlépe s ochrannými rukavicemi.

Před použitím dobře protřepte. Na určený povrch nastříkejte souvislou vrstvu ze vzdálenosti 20-30 cm nebo sprej naneste přímo na ošetřované místo štětečkem. Vyčkejte 10-15 minut od nanesení a následně přebytečný roztok setřete.

Aplikaci provádějte při teplotách vyšších než 5°C!. Doporučená optimální teplota pro aplikaci je 15-25°C. Neaplikujte prostředek  při nízkých teplotách, mrazu nebo na prochlazené materiály!

Optimální ochranný účinek nastává až po 24 hodinách. Po aplikaci zabraňte kontaktu povrchu s kapalinou po dobu 24 h od nanesení!

Skladování

Prostředek skladujte v chladných a suchých prostorách, ale zásadně ne při nižší teplotě než 4°C! Chraňte přes slunečním svitem a mrazem.

Bezpečnostní opatření

 • Výrobek chraňte před dětmi.
 • Je třeba dodržet obvyklá bezpečnostní opatření jako při práci s chemikáliemi.
 • Při práci nejezte a nepijte. Nekuřte. Pracujte v dobře větrané místnosti.
 • V případě vdechnutí umožněte přístup čerstvého vzduchu.
 • Nepoživatelné! V případě náhodného požití vypláchnout ústa vodou a vypít min. 0,5 l vody.
 • Přípravek používejte pouze pro ošetření povrchů.
 • Při zasažení kůže omývat dlouze proudem vody.
 • Při zasažení očí vymývat proudem čisté vody alespoň 15 min.
 • V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.